در حال بارگذاری ...
بستن
نوع ملک :
نوع معامله :
نوع سند :
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده متراژ :
حدود قیمت کل :
نام متقاضی : محسن کمالی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : انقلاب-وليعصر-
تاریخ ثبت : 1393/06/20
نام متقاضی : بابایی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : مغازه
نوع سند : تجاري
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : گيشا-
تاریخ ثبت : 1393/06/20
نام متقاضی : عابدینی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : اداري
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ثبت نشده
تاریخ ثبت : 1393/06/08
نام متقاضی : امین
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : جمالزاده جنوبي-وليعصر-نواب-
تاریخ ثبت : 1393/06/05
نام متقاضی : مریم
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 100 تا 200 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : توحيد-وحيديه-ستارخان-
تاریخ ثبت : 1393/05/09
نام متقاضی : محمدحسن صفتی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : اميرآباد-سيندخت-باقرخان-امير آباد شمالي-
تاریخ ثبت : 1393/04/02
نام متقاضی : جواهری
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : تا 50 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ثبت نشده
تاریخ ثبت : 1393/04/01
نام متقاضی : سنترال بوکینگ
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : زمين - كلنگي
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 150-100 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : وليعصر-زرتشت-عباس آباد( بهشتي)-فاطمي-
تاریخ ثبت : 1393/03/31
نام متقاضی : پرتو پارسیان
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : زمين - كلنگي
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 200-150 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : عباس آباد-مير عماد-ميدان وليعصر-فاطمي-زرتشت-
تاریخ ثبت : 1393/03/31
نام متقاضی : شرکت پرتو پارسیان
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : زمين - كلنگي
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 200-150 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : وليعصر-زرتشت-وليعصر-عباس آباد( بهشتي)-
تاریخ ثبت : 1393/03/31
نام متقاضی : مهیلا دهبندی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : شهران-زعفرانيه-پونك-سردار جنگل-
تاریخ ثبت : 1393/03/16
نام متقاضی : جلال مطبوع
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 200-150 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : شهرك غرب-شهرك غرب-فاز 1-شهرك غرب- فاز2-
تاریخ ثبت : 1393/03/11