در حال بارگذاری ...
بستن
نوع ملک :
نوع معامله :
نوع سند :
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده متراژ :
حدود قیمت کل :
نام متقاضی : سمیه پذیرا
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : 50 تا 100 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : دبستان-خواجه عبدالله-يوسف آباد-
تاریخ ثبت : 1394/07/22
نام متقاضی : داود مقدس
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 150-100 متر
حدود قیمت کل : 500 تا 700 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : جنت آباد جنوبي-اشرفي اصفهاني-گلستانها-
تاریخ ثبت : 1394/04/18
نام متقاضی : نرگس خانمحمدی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 50 تا 100 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ميدان وليعصر-وليعصر-زرتشت-فاطمي-زرتشت-
تاریخ ثبت : 1394/01/27
نام متقاضی : جواد
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ثبت نشده
تاریخ ثبت : 1394/01/25
نام متقاضی : علیرضا
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : تهرانپارس-هنگام-فرجام-علم و صنعت-
تاریخ ثبت : 1394/01/19
نام متقاضی : ریحانه عظیمی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 200-150 متر
حدود قیمت کل : 700 تا 1 میلیارد تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : شمس آباد-پاسداران-شمال هروي-پاسداران-ساقدوش-
تاریخ ثبت : 1394/01/11
نام متقاضی : محمد محمودزاده
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : پونك-شهرك نفت-ميرزاي شيرازي شمالي-بلوار كشاورز-
تاریخ ثبت : 1393/12/08
نام متقاضی : کماسی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 200 تا 300 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : اشرفي اصفهاني-پونك-جنت آباد-
تاریخ ثبت : 1393/09/28
نام متقاضی : حميدرضا ورعي
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : 200 تا 300 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ثبت نشده
تاریخ ثبت : 1393/09/01
نام متقاضی : مهدی باقری
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : تا 50 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : آريا شهر-اشرفي اصفهاني-باغ فيض-جنت آباد-
تاریخ ثبت : 1393/07/26
نام متقاضی : مهدی خوش اقبال
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 150-100 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : جلفا-دروس-سيد خندان-
تاریخ ثبت : 1393/07/23
نام متقاضی : رفیعی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : پونك-بهار شيراز-طالقاني-وصال-
تاریخ ثبت : 1393/06/22