استان محل فعاليت :
شهر محل فعاليت :
منطقه محل فعاليت :
آژانس کنگرانی
مدیر آژانس :
نصرت اله کنگرانی
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : تهران
آدرس آژانس : افسریه - اسلام اباد - والفجر
آژانس آژانس املاک شرق
مدیر آژانس :
داوود عربی
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : تهران
آدرس آژانس : تهرانپارس میدان پروین خیابان 196
آژانس آژانس محمدیان
مدیر آژانس :
امیر محمدیان
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : ثبت نشده
آدرس آژانس : ثبت نشده
آژانس ابراهیمی
مدیر آژانس :
بابک ابراهیمی
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : تهران
آدرس آژانس : تهران - بزرگراه جلال آل احمد - ما بین پل گیشا و پل آزمایش - پ 137
آژانس اریاپارس
مدیر آژانس :
حامد رزمی
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : تهران
آدرس آژانس : 212شرقی پ 238
آژانس اصغر
مدیر آژانس :
اصغر اصغري
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : آبسرد
آدرس آژانس : ثبت نشده
آژانس املاك اميد
مدیر آژانس :
محمد تقي اميدي جونوشي
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : ملارد
آدرس آژانس : شهرك مارليك خيابان ميناي شرقي پلاك 197
آژانس املاك اميد
مدیر آژانس :
محمد تقي اميدي
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : ملارد
آدرس آژانس : شهرك مارليك خيابان ميناي شرقي پلاك 197
آژانس املاک امین
مدیر آژانس :
امین عابدینی
استان محل فعالیت :
تهران
شهر محل فعالیت : تهران
آدرس آژانس : فاطمی