بستن
تعرفه درج آگهی
adv a
t ویژه انبوه سازان ، سازنده گان
      و آژانس های املاک
t با امکان ثبت عکس
t ثبت لینک و یا ارجاع به صفحه اختصاصی
t نمایش در صفحه اول
مشاهده جایگاه آگهی
مدت آگهی قیمت (ریال)
یک هفته 600,000
دو هفته 1,300,000
یک ماه 2,200,000
دو ماه 4,400,000
سه ماه 6,200,000
adv b
t ویژه تمامی اعضا
t با امکان درج عکس
t معرفی ملک های ثبت شده در سایت
t نمایش در صفحه اول
مشاهده جایگاه آگهی
مدت آگهی قیمت (ریال)
یک هفته 400,000
دو هفته 600,000
یک ماه 1,000,000
دو ماه 2,000,000
سه ماه 2,800,000
adv c
t ویژه تمامی اعضا
t با امکان درج عکس
t معرفی ملک های ثبت شده در سایت
t نمایش در صفحه جستجو
مشاهده جایگاه آگهی
مدت آگهی قیمت (ریال)
یک هفته 200,000
دو هفته 300,000
یک ماه 500,000
دو ماه 900,000
سه ماه 1,500,000